MyFeed Personalized Content
Article

PLAYING: Healthy Tiyan Tips

Add this post to favorites

Healthy Tiyan Tips

  1. Isama si chikiting sa mga gawaing-bahay! Mag bonding sa pag-prepare ng ulam, at mag-kwento tungkol sa healthy na pagkain!
  2. Role model ka ni chikiting, kaya kumain rin nang tama, umiwas sa pagkaing mataas sa asukal, mamantika, o masyadong maalat!
  3. Sama-sama ang pamilya sa HEALTHY and HAPPY lifestyle! Maglaro sa labas at mag-exercise!
1 min to read Oct 26, 2021