MyFeed Personalized Content
Article
Add this post to favorites

Grow Happy Moments Tips

  1. Don't forget to have fun! Magsama ng happy at playful moments sa homework ni chikiting.
  2. Gawing HAPPY ang meal time! Makipag-kwentuhan, magtanong, at makinig kay chikiting!
  3. IMAGINATION is key! Suportahan si chikiting sa pag-gamit ng kanyang imahinasyon!
  4. Hayaan siyang magkamali. Imbis na magalit, mag-usap anng mahinahon, at gawin itong learning opportunity at bonding time!
1 min to read Oct 26, 2021